Στον Τime fm η κυρία Μαρία Κανελλοπούλου(Δικηγόρος) και ο Δρ. Θεόδωρος Μέτσης(Μηχανικός Περιβάλλοντος) ενημερώνουν για την 5G ΗΜΑ

Στον Τime fm η Μαρία Κανελλοπούλου και ο Δρ. Θ.Μέτσης ενημερώνουν για το 5G

📌Η αντιπρόεδρος των Ενεργών Πολιτών κυρία Μαρία Κανελλοπούλου(Δικηγόρος) & ο Δρ. Θεόδωρος Π. Μέτσης (Dipl. Eng., M.Sc.(Eng.), Ph.D. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος) μιλάνε για την 5G σε ραδιόφωνο της Καλαμάτας, τον Τime fm! (Ηχογράφηση)

Δεν αρκεί όμως να ξέρεις τι σου προσφέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να μάθεις και τι μπορεί να σου στερήσει.

Ενημερωθείτε για την 5G

👉Facebook Group: Η 5G στην Καλαμάτα  Γίνε μέλος τώρα

👉Facebook Page: Η 5G στην Ελλάδα  Γίνε μέλος τώρα

📌Σημείωση:
Παρακαλώ ζητείστε από την τοπική αρχή και τον πάροχο επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν ότι η τεχνολογία 5G είναι ασφαλής για την δημόσια υγεία (σημ. ΔΕΝ υπάρχουν, ομολογία της FCC προς στο Κογκρέσο των ΗΠΑ)

📌Η αντιπρόεδρος των Ενεργών Πολιτών κυρία Μαρία Κανελλοπούλου(Δικηγόρος) & ο Δρ. Θεόδωρος Π. Μέτσης (Dipl. Eng., M.Sc.(Eng.), Ph.D. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος) μιλάνε για την 5G σε ραδιόφωνο της Καλαμάτας, τον Τime fm! (Ηχογράφηση)

 

Δεν αρκεί όμως να ξέρεις τι σου προσφέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να μάθεις και τι μπορεί να σου στερήσει.

Ενημερωθείτε για την 5G

👉Facebook Group: Η 5G στην Καλαμάτα  Γίνε μέλος τώρα

👉Facebook Page: Η 5G στην Ελλάδα  Γίνε μέλος τώρα

📌Σημείωση:
Παρακαλώ ζητείστε από την τοπική αρχή και τον πάροχο επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν ότι η τεχνολογία 5G είναι ασφαλής για την δημόσια υγεία (σημ. ΔΕΝ υπάρχουν, ομολογία της FCC προς στο Κογκρέσο των ΗΠΑ)

 

📌Η αντιπρόεδρος των Ενεργών Πολιτών κυρία Μαρία Κανελλοπούλου(Δικηγόρος) & ο Δρ. Θεόδωρος Π. Μέτσης (Dipl. Eng., M.Sc.(Eng.), Ph.D. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος) μιλάνε για την 5G σε ραδιόφωνο της Καλαμάτας, τον Τime fm! (Ηχογράφηση)

 

Δεν αρκεί όμως να ξέρεις τι σου προσφέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να μάθεις και τι μπορεί να σου στερήσει.

Ενημερωθείτε για την 5G

👉Facebook Group: Η 5G στην Καλαμάτα  Γίνε μέλος τώρα

👉Facebook Page: Η 5G στην Ελλάδα  Γίνε μέλος τώρα

📌Σημείωση:
Παρακαλώ ζητείστε από την τοπική αρχή και τον πάροχο επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν ότι η τεχνολογία 5G είναι ασφαλής για την δημόσια υγεία (σημ. ΔΕΝ υπάρχουν, ομολογία της FCC προς στο Κογκρέσο των ΗΠΑ)

 

📌Η αντιπρόεδρος των Ενεργών Πολιτών κυρία Μαρία Κανελλοπούλου(Δικηγόρος) & ο Δρ. Θεόδωρος Π. Μέτσης (Dipl. Eng., M.Sc.(Eng.), Ph.D. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος) μιλάνε για την 5G σε ραδιόφωνο της Καλαμάτας, τον Τime fm! (Ηχογράφηση)

 

Δεν αρκεί όμως να ξέρεις τι σου προσφέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να μάθεις και τι μπορεί να σου στερήσει.

Ενημερωθείτε για την 5G

👉Facebook Group: Η 5G στην Καλαμάτα  Γίνε μέλος τώρα

👉Facebook Page: Η 5G στην Ελλάδα  Γίνε μέλος τώρα

📌Σημείωση:
Παρακαλώ ζητείστε από την τοπική αρχή και τον πάροχο επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν ότι η τεχνολογία 5G είναι ασφαλής για την δημόσια υγεία (σημ. ΔΕΝ υπάρχουν, ομολογία της FCC προς στο Κογκρέσο των ΗΠΑ)

 

📌Η αντιπρόεδρος των Ενεργών Πολιτών κυρία Μαρία Κανελλοπούλου(Δικηγόρος) & ο Δρ. Θεόδωρος Π. Μέτσης (Dipl. Eng., M.Sc.(Eng.), Ph.D. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος) μιλάνε για την 5G σε ραδιόφωνο της Καλαμάτας, τον Τime fm! (Ηχογράφηση)

 

Δεν αρκεί όμως να ξέρεις τι σου προσφέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να μάθεις και τι μπορεί να σου στερήσει.

Ενημερωθείτε για την 5G

👉Facebook Group: Η 5G στην Καλαμάτα  Γίνε μέλος τώρα

👉Facebook Page: Η 5G στην Ελλάδα  Γίνε μέλος τώρα

📌Σημείωση:
Παρακαλώ ζητείστε από την τοπική αρχή και τον πάροχο επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν ότι η τεχνολογία 5G είναι ασφαλής για την δημόσια υγεία (σημ. ΔΕΝ υπάρχουν, ομολογία της FCC προς στο Κογκρέσο των ΗΠΑ)

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Απάντηση